73,721 total views

ท่าเรือและเรือโดยสารโฉมใหม่
สะดวก ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ท่าเรือและเรือโดยสารโฉมใหม่
สะดวก ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา
ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร
ให้เป็น “ท่าเรืออัจฉริยะ” หรือ “Smart Pier”
ที่มีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกสบาย และปลอดภัย
ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการใช้ชีวิตแบบ “วิถีปกติใหม่” หรือ “NEW NORMAL”
พร้อมสำหรับเป็น “แลนด์มาร์ค” ของการเดินทางยุคใหม่
ที่เชื่อมต่อกับการเดินทางรูปแบบอื่นได้อยางไร้รอยต่อ
ควบคู่ไปกับส่งเสริมการใช้ “พลังงานสะอาด”
ด้วยการยกระดับคุณภาพเรือโดยสาร
เป็น “เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า” หรือ “เรือ EV”
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา
ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร
ให้เป็น “ท่าเรืออัจฉริยะ” หรือ “Smart Pier”
ที่มีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกสบาย และปลอดภัย
ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการใช้ชีวิตแบบ “วิถีปกติใหม่” หรือ “NEW NORMAL”
พร้อมสำหรับเป็น “แลนด์มาร์ค” ของการเดินทางยุคใหม่
ที่เชื่อมต่อกับการเดินทางรูปแบบอื่นได้อยางไร้รอยต่อ
ควบคู่ไปกับส่งเสริมการใช้ “พลังงานสะอาด”
ด้วยการยกระดับคุณภาพเรือโดยสาร
เป็น “เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า” หรือ “เรือ EV”
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐